• Dinel ULM-54 超音波液位计

Dinel ULM-54 超音波液位计

型号 : Dinel ULM-54

·         用于户外应用中的非接触式水位测量 - 河流、运河、污水坑、液体和泥浆、糊状物和散装材料

·         通过 HART® 协议进行远程通讯

·         可以通过下螺纹或上螺纹进行连接,安装方式多样

·         藉由智能讯号处理功能消除错误的超音波反射讯号

·         可选择使用标准电缆接头或电缆固定座进行连接

·         防护等级 IP68

·         在定向漏斗的帮助下,可加强接收反射回波并测量难以量测的介质(泡沫水平、松散材料等)